Liity jäseneksi

Seuramme jäsenmaksut ovat (vuonna 2021): 

Henkilöjäsenmaksu (myös naisjaosto)

10€

Perhejäsenmaksu (kaikki samassa taloudessa asuvat 15-vuotta täyttäneet)

15€

Jäsenmuoto valitaan kirjoittamalla kyseiseen laatikkoon, sana: ON.

Perhejäsen, kirjoita lisäksi Perheenjäsenet sarakkeeseen kaikkien 15-vuotta täyttäneiden etunimet (tarvittaessa myös sukunimi) ja syntymävuodet.

Lähetä jäsenhakemuksesi alla olevalla  lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä kun hakemuksesi on käsitelty.

Sähköpostiosoite toimii jäsenrekisterissä käyttäjätunnuksena päivittäessäsi jäsentietojasi.

Lisäksi tiedonsiirto (jäsenkirjeet, jäsenmaksulaskut jne) toimii helpommin ja nopeammin sähköpostin välityksellä.

Jäseneksi hyväksytään kaikki 15-vuotta täyttäneet Jokelan ja Pattijoen kylillä asuvat sekä harkinnan mukaan muualla asuvat henkilöt ja perheet.

Ote sääntöjen 4§:stä Jäsenyys.

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää toistuvasti erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen huomautuksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

Jäsen voi pyytää yhdistyksen kokousta käsittelemään hallituksen häntä koskevaa erottamispäätöstä.

Pyyntö on tehtävä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä.

Jos jäsen itse haluaa erota, hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle (sähköposti-ilmoitus käy myös) tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n

Hallitus