Kokoukset ja päätökset

Jokela-Pattijoki kyläseura ry

Kevätkokous

 

Aika               Tiistai 14.03.2017 klo.18.00

Paikka           Jokelan vanha koulu

Läsnä            6 seuran jäsentä

 

Päätöslista:

* Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös hallituksen esittämällä tavalla. 

* Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Päätettiin osallistua vanhempainyhdistyksen järjestämään talvitapahtumaan myyntipöydällä.

* Muita asioita ei ollut.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.10

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry

Syyskokous

 

Aika               keskiviikko 16.11.2016 klo 18.

Paikka            kylätalo Mäntymäki.

Läsnä             8 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

* Päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuista seuraavaa:

   Henkilöjäsenmaksu (myös naisjaosto) 10 €/vuosi ja Perhejäsenmaksu 15 €/vuosi.

* Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä talousarvio hallituksen esittämässä 

   muodossa.

* Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet, Arja Tervonen, Sauli Nissilä ja Juha Korpi

   uudelleen kolmeksi vuodeksi.

* Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä varatoiminnan-

   tarkastajiksi Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

* Seuran kokouksien kutsutavoiksi päätettiin: Yleiset kokoukset kutsutaan koolle

   Raahelaisen "Kokoukset-palstalla" ja hallituksen kokoukset puheenjohtajan teksti-

   viestillä.

* Muita asioita ei ollut.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n kevätkokous

 

Aika                keskiviikko 16.03.2016 klo 18.

Paikka            kylätalo Mäntymäki.

Läsnä             7 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

 

* Käsiteltiin vuoden 2015 kyläseuran sekä liikuntajaoston toimintakertomukset ja hyväksyttiin   ne hallituksen esittämässä muodossa.

* Käsiteltiin kyläseuran tiliketomus vuodelta 2015 ja kuultiin toiminnantarkastajien tilinpäätök-

  sestä antama lausunto.

* Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätös.

* Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2015 tilinpäätöksestä hallitukselle ja muille tilivel-

   velvollisille.

* Kyläseuran sihteerin valinta päätettiin siirtää seuraavaan hallituksen kokoukseen.

* Allekirjoitettiin liikuntajaoston avustushakemus Raahen liikuntalautakunnalle.

* Päätettiin osallistua TUU MUKKAAN-järjestöjen harrastemessuille vain lauantaina 21.5.16, sekä telttapaikalla, että liikunnallisella näytösluontoisella tapahtumalla.

* Osuuspankilta saimme yhden kesätyöllistettävän palkka-avustuksen (320 €). Päätettiin ottaa avustus vastaan ja antaa yhdelle nuorelle kahden viikon kesätyöpaikka kylätalolla.

* Puheenjohtaja luki Pattijoen Kotiseutuyhdistyksen jäsenkirjeen 1/2016.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n syyskokous

 

Aika:               keskiviikko 18.11.2015 klo 18.

Paikka:           kylätalo Mäntymäki.

Läsnä:            5 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

 

- Päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuiksi seuraavaa: henkilöjäsenmaksu 10 € ja   perhejäsenmaksu 15 € vuosi.

- Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä muodossa.

- Suoritettiin sääntöjen mukainen hallituksen erovuoroisten (1/3) jäsenten vaali: Erovuoroiset Pirjo Härkönen ja Esa Tuomikoski valittiin uudelleen ja uutena valittiin Antti Huhtala (Jouni Eskelisen tilalle).

- Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä varsinaisina sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

- Kokouksien kokouskutsutavoista päätettiin seuraavaa: yleiset kokoukset kutsutaan koolle Raahelaisen ja Raahen Seudun Järjestöt-palstalla ja hallituksen kokoukset puheenjohtajan lähettämillä tekstiviesteillä.

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry Syyskokous 

 

Keskiviikkona 19.11.2014 klo 18 Jokelan vanhan koulun tilat.

Läsnä 9 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

- puheenjohtajana toimi Ilkka Haukipuro ja sihteerinä Kalevi Huhtala.

- seuran jäsenmaksuiksi vuodelle 2015 päätettiin seuraavaa:

  Henkilöjäsenmaksu 10 € ja perhejäsenmaksu 15 €.

- ensivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä   muodossa.

- hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan Sanna Tuomikoski ja Markus    Holappa sekä

  uutena Päivi Lepistö.

- seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Ilkka Haukipuro.

- toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä  varatoiminnantarkastajiksi jatkamaan Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

- seuran kokouskutsutavoiksi päätettiin yleisten kokousten osalta Raahen Seudun ja      Raahelaisen Järjestöt palsta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle      tekstiviestillä.

- nuoriso- ja liikuntajaoston kuulumisia:

  kyläseuran kuntosali on valmiina käytettäväksi jäsenten kuntoiluun, lisää  kuntovälineitä hankitaan vielä ensi vuodenkin puolella.

  seuralla on uudella Arina-Areenalla käyttövuoro joka toisen viikon torstaina. 

- kokous päättyi klo 19.45.

Jokela-Pattijoki kyläseura ry Kevätkokous

 

keskiviikko 19.03.2014 klo 18 kylätalo Mäntymäki.

Läsnä 11 seuran jäsentä ja kyläläistä.

 

Päätöksiä:

- kokouksen avaus (seuran puheenjohtaja Ilkka Haukipuro.

- kokouksen järjestäytyminen.

  puheenjohtajaksi valittiin Esa Tuomikoski, sihteeriksi Juha Korpi sekä ääntenlaskijoiksi     

  ja pöytäkirjantarkastajiksi Arja Tervonen ja Markku Nikula.

. kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvalteiseksi.

- esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

- käsiteltiin vuoden 2013 toiminta- ja tilikertomus sekä kuultiin toiminnantarkastajien

  lausunto.

- päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätös.

- päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

- keskusteltiin meneillään olevasta kuntalaisaloitteesta, koskien tuulivoimaloiden   

  sijoittelua asutuksen läheisyyteen ja siitä aiheutuvaa haittaa kylien asukkaille.

  Aloitteen luovutustilaisuuteen valittiin edustamaan Jokelan kylää Arja Tervonen,

  luovutustilaisuus on maanantaina 31.3.2014 Inkeri Kerolalle.

- keskusteltiin Jokelan vanhan koulurakennuksen kyläläisten hyötykäytöstä kevään

  aikana.

- keskusteltiin koulun grillikodalle rakennettavan puuvajan elementtien talkootöiden

  aloittamisesta mahdollisimman pian, kunhan koulun tiloihin saadaan tarvittavia

  koneita. Puuvajan tarvikkeet ovat jo valmiina odottamassa.

- keskusteltiin Markku Nikulan alustuksesta Jokelan koulun tulevan syksyn luokkaryh-

  mien sijoittelusta eri kouluille ja siitä aiheutuvista ongelmista.

  Luokat 0-2 jäävät Jokelan koululle, luokat 3-5 siirtyvät Harakkamäen koululle ja luokka 6

  siirtyisi Pattasten koululle opetuslautakunnan suunnitelmien mukaan.

- kokous päättyi klo 19.30.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry syyskokous

torstaina 28.11.2013 klo 18 kylätalo Mäntymäellä.

Läsnä 8 seuran jäsentä.

 

Kokouksen päätöksiä:

* kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Korpi, sihteerinä Kalevi Huhtala,

  pöytäkirjantarkastajina Aarne Myllylä ja Markus Holappa.

* seuran jäsenmaksuiksi vuodelle 2014 päätettiin:

  henkilöjäsenmaksu 10 € ja

  perhejäsenmaksu   15 €.

* käsiteltiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio, hyväksyttiin ne hallituksen

  esittämässä muodossa.

* erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin: Sauli Nissilä, Juha Korpi ja Arja Tervonen.

* toiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä varatoiminnantarkastajiksi

  valittiin Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

* kokouksien kutsutavat: Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tekstiviesteillä ja yleiset

  kokoukset ilmoituksilla Raahelaisen ja Raahen Seudun järjestöt palstan Raahen Kylät otsikon

  alla. Kaikki ilmoitukset ovat nähtävillä myös seuran kotisivuilla.

* nuoriso- ja liikuntajaoston kuulumiset: Juha Korpi kertoi jaoston kuluvan ja tulevan vuoden

  toiminnasta. Seuralla on mm salivuorot Ylipään liikuntahallissa maanantaisin klo 17-18.30

  sekä torstaisin klo 16.30-18.

* Naisjaoston kuulumiset: Pirjo Härkönen kertoi jaoston toiminnasta ja antoi myönteistä

  palautetta syyskesällä järjestetystä Kylätori-tapahtumasta.

 

 

 Jokela-Pattijoki kyläseura ry Kevätkokous

 keskiviikko 27.02.2013 klo 18.00 kylätalo Mäntymäellä

 Läsnä 13 seuran jäsentä.

 

- Kokouksen avaus

- Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Haukipuro

- Arja Tervonen valittiin sihteeriksi.

- Valittiin Seppo Härkönen ja Aarne Myllylä pöytäkirjantarkastajaksi

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

- Käsiteltiin vuoden 2012 toiminta- ja tilikertomus, sekä toiminnantarkastajien lausunto.

- Päätettiin vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätös.

- Päätettiin myöntää vastuuvapauvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

- Seuran varainhankinnan kehittäminen.

 - Farkku.com kumppanuusohjelma.

 Saatettiin jäsenille tiedoksi kumppanuusohjelma, päätettiin hylätä tarjous.

- IKI-metalli ja metalliromun kierrätys.

 Saatettiin tiedoksi jäsenille ja päätettiin hylätä tarjous, koska IKI-metallilla ei ole 

 pienempiä keräysastioita kuin vaihtolavoja.

- Seppo Härkönen esitteli tulevaa Jokelanperän kyläkirjaa.

 Härkönen kertoi kirjan teon vaiheista. Kirja valmistuu ja esitellään Pattijoki-päivillä

 syksyllä.

- Juha Korpi kertoi Kuuselan salivuoroista, jotka ovat torstaisin ja sunnuntaisin.

- Riku Niemi Orchestra ja Jorma Kääriäinen konsertti ke 3.4.13 klo 19 Raahesalissa.

  Saatettiin tiedoksi kyseinen konsertti.

- Ilkka Haukipuro kertoi uusinta tietoa tuulipuistoista ja tuulimyllyjen sijoittelusta.

 Tuulipuistohanke viritti runsasta keskustelua.

- Päätettiin osallistua Osuuspankin "Työrukkas"-hankkeeseen tänäkin vuonna, kesätöitä 15-17   vuotiaille nuorille kahden viikon ajaksi. Kalevi Huhtala   on seuran vastuuhenkilö. 

- Keskusteltiin latupohjan risujen raivaamisesta ja laavun tekemisestä  grillipaikalle.

- Päätettiin hakea nuorisolautakunnan yleis- ja kohdeavustusta seuralle ja kerholle.

- Liikuntalautakunnan yleis- ja kohdeavustusten hakeminen.

 Juha Korpi suunnittelee lautakunnan yleis- ja kohdevustuksien hakua ja avustuksien 

 tekemistä.

- Reijo Härönoja lupasi pitää Facebook ym. tietokoneasioista kurssin seuran jäsenille.

- Keskusteltiin pyörätien tarpeellisuudesta Jokelankylän alueelle.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n syyskokous keskiviikkona  28.11.2012 klo 18 kylätalo Mäntymäellä, läsnä 7 seuran jäsentä.

 

Kokouksen päätöksiä:

-Seuran jäsenmaksuiksi vuodelle 2013 päätettiin:

Henkilöjäsenmaksu 10 € ja

Perhejäsenmaksu    15 €.

-Käsiteltiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hyväksyttiin ne hallituksen esittämässä muodossa.

-Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin: Jouni Eskelinen, Pirjo Härkönen, Esa Tuomikoski ja Markus Holappa.

-Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä varatoiminnantarkastajiksi Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

-Kokouksien kokoonkutsutavat: Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tekstiviesteillä ja yleiset kokoukset ilmoituksilla Raahelaisen ja Raahen Seudun järjestöt palstan Raahen kylät otsikon alla sekä maksullisella ilmoituksella.

-Keskusteltiin seuran sihteerin nuorentamisesta ja tehtävien eriyttämisestä nykyisen seuran sihteeri/rahastonhoitajan tehtävistä. Samalla siirretään seuran kotisivujen päivittäminen eri henkilölle. Sihteerin tehtävään ei sopivaa henkilöä vielä löytynyt. Asiaan palataan myöhemmin uudelleen.

-Naisjaoston kuulumiset jäi kuulematta, koska jaoston jäseniä ei ollut paikalla.

-Nuoriso- ja liikuntajaoston asioita selosti jaostovastaava Juha Korpi mm syksyn perinneurheilukilpailujen osalta sekä liikuntakerhoasoista. Saliliikunta-aika on Kuuselan salissa torstaisin klo 15.30-17. Nuorten puutyökerho toimii kylätalon puutyöverstaassa maanantaisin klo 17-19.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n kevätkokous keskiviikkona 21.3.2012 klo 18 kylätalo Mäntymäellä. Läsnä 10 seuran jäsentä.

 

Päätöksiä:

 

- Käsiteltiin seuran vuoden 2011 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, ja hyväksyttiin ne.

- Vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, rahastonhoitajalle sekä muille tilivelvollisille vuoden 2011 tilinpäätöksestä.

- Keskusteltiin koneinvestointihankkeesta, hankkia seuralle ajanmukaiset polttopuunpilkkomis-koneet ja anoa hankkeeseen Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä investointirahoitusta. Hallitus suunnittelee ja hoitaa asian käytännönjärjestelyt.

- Suunnitteilla ollut huhtikuun opinto- ja virkistysmatka Rokualle joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan, NORSU ry:n hallituksen kielteisen Kyläleader-avustuspäätöksen vuoksi.

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n syyskokous 8.12.2011 klo 18 kylätalolla. Läsnä 10 seuran jäsentä.

 

Päätöksiä:

 

- Jäsenmaksut: Henkilöjäsenmaksu 8,- €

                         Perhejäsenmaksu 12,- €

- Vuoden 2012 toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa:

-Talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

- Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen: Sauli Nissilä (varapj.), Pirjo Härkönen,

  Esa Tuomikoski, Sanna Tuomikoski, Aarne Myllylä, Jouni Eskelinen, Juha Korpi, Arja

  Tervonen, Virpi Riekki.

- Seuran puheenjohtajana jatkaa Ilkka Haukipuro.

- Jaostot: Naisjaosto: Vastaavana Pirjo Häskönen

               Nuoriso- ja liikuntajaosto: Vastaavana Juha Korpi.

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä varalle Viivi Haukipuro ja

   Inkeri Tamminen.

-  Kokouksien kokouskutsutavoiksi päätettiin: Hallitus kutsutaan puheenjohtajan tekstiviestein

   ja yleiset kokoukset Raahen Seudun ja Raahelaisen Järjestöt-palstalla sekä maksullisella

   ilmoituksella.

 

 

Jokelan kyläseuran kevätkokous 13.4.2011 klo 19 seurantalo Mäntymäellä.

Läsnä 8 seuran jäsentä.

 

Päätöksiä:

- käsiteltiin vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja   vahvistettiin ne.

- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle vuoden 2010 tilinpäätöksestä.

- päätettiin Suomen Kotiseutuliiton avustuksen käytöstä.

- keskusteltiin Jokelan kyläseuran ja Pattijoen maa- ja kotitalousseuran yhdistymishankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Todettiin asian edistyvän normaalin aikataulun mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriosastolla, jonka päätöksen jälkeen aloittaa yhdistynyt seura toimintansa.

- keskusteltiin Kyläkysely-kevät 2011 ja annettiin sihteerille tehtäväksi täyttää kysely annettujen "vinkkien" perusteella ja lähettää se palautuspäivään mennessä.

Jokelan kyläseuran ja Pattijoen maa- ja kotitalousseuran yhteinen yleiskokous, seurojen yhdistymishankkeen tiimoilta

17.2.2011 klo18 alkaen seurantalo Mäntymäellä.

Läsnä kokouksessa oli 7 seurojen jäsentä.

 

Päätöksiä:

* Päätettiin yhdistää seurat. Seuran nimeksi tulee Jokela-Pattijoki kyläseura ry.

  Sääntömuutokset:

  1§ Nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Jokela-Pattijoki kyläseura ry, joka toimii osana maaseutuneuvontajärjestöä. Kotipaikka on Raahen kaupunki ja toimialueena Jokelan ja Pattijoen kylät. Yhdistys liittyy jäseneksi ProAgria Ouluun.

 7§ Hallitus

Yhdistyksenasioita hoitaa ja edustaa yhdistyksen hallitus, johon varsinainen kokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valitahenkilöä, jokatoimikauden alkaessa on täyttänyt 62 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon eri sukupuolta olevien edustus ja jäsenkunnan ikärakenne.

Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

* Yhdistyneen seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Haukipuro.

* Yhdistyneen seuran hallituksen jäseniksi (9) valittiin: Pirjo Härkönen, Esa Tuomikoski, Sanna Tuomikoski, Aarne Myllylä, Jouni Eskelinen, Juha Korpi, Sauli Nissilä, Virpi Riekki ja Arja Tervonen.

* Varapuheenjohtajaksi valittiin Sauli Nissilä, sihteeri/rahastonhoitajaksi Kalevi Huhtala.

* Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Veijo Isokääntä ja Rauni Ahola.

 

Yhdistynyt seura aloittaa toimintansa välittömästi PRH:n yhdistysrekisteriosaston rekisterimuutoksen hyväksymisen jälkeen. Yhdistysrekisteriosaston päätös kestää odotettua pidempään yhdistyslain muuttumisen vuoksi.

(Tarkoittaa käytännössä sitä, että päätös voi tulla vasta kuluvan vuoden loppupuolella.)

Pattijoen maa- ja kotitalousseura suorittaa yhdistyksensä purkautumisen yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.