Kokoukset ja päätökset

Jokela-Pattijoki kyläseura ry

 

Syyskokous

 

Aika:             Tiistai 20.11.2018 klo 18.

Paikka:         Jokelan kylätalo.

Läsnä:          8 seuran jäsentä.

 

Päätöslista:

* Vuoden 2019 jäsenmaksuiksi päätettiin seuraavaa: Henkilöjäsenmaksu 10 € ja

   Perhejäsenmaksu 15€.

* Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämät toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

   vuodelle 2019.

* Valittiin Ilkka Haukipuro yksimielisesti jatkamaan kyläseuran puheenjohtajana seuraa-

   vat kolme vuotta.

* Valittiin jatkamaan hallituksen erovuoroiset jäsenet: Antti Huhtala, Sana Tuomikoski ja

   Esa Tuomikoski seuraavat kolme vuotta.

* Toiminnantarkastajiksi valittiin Hilkka Mattila ja Rauni Ahola sekä varatoiminnantarkas-

   tajiksi edelleen Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

* Kyläseuran kokouskutsutavoista päätettiin seuraavaa: puheenjohtaja kutsuu

   hallituksen koolle tekstiviesteillä ja yleiskokoukset kutsutaankoolle Raahelaisessa    

   kokousilmoituksella.

* Tutustumisretki Ylivieskan tuokiotupaan toteutetaan sunnuntaina 2.12. pikkubussilla

   (9 hlöä), mukaan otetaan myös hallituksen ulkopuolelta, mikäli autoon mahtuu.

* Lähidemokratiahallitukselta on anottu ATK-pisteen hankintoihin kohdeavustusta.

   Hanke toteutetaan vuoden 2019 alussa, mikäli saadaan avustusta.

* Kylätuvan viralliset avajaiset ovat itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 alkaen klo 13

   kylätalolla.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 

 

  

Jokela-Pattijoki kyläseura ry

Kevätkokous

 

Aika               Tiistai 14.03.2017 klo.18.00

Paikka           Jokelan vanha koulu

Läsnä            6 seuran jäsentä

 

Päätöslista:

* Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös hallituksen esittämällä tavalla. 

* Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

* Päätettiin osallistua vanhempainyhdistyksen järjestämään talvitapahtumaan myyntipöydällä.

* Muita asioita ei ollut.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.10

 

Jokela-Pattijoki kyläseura ry

Syyskokous

 

Aika               keskiviikko 16.11.2016 klo 18.

Paikka            kylätalo Mäntymäki.

Läsnä             8 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

* Päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuista seuraavaa:

   Henkilöjäsenmaksu (myös naisjaosto) 10 €/vuosi ja Perhejäsenmaksu 15 €/vuosi.

* Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä talousarvio hallituksen esittämässä 

   muodossa.

* Valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet, Arja Tervonen, Sauli Nissilä ja Juha Korpi

   uudelleen kolmeksi vuodeksi.

* Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä sekä varatoiminnan-

   tarkastajiksi Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

* Seuran kokouksien kutsutavoiksi päätettiin: Yleiset kokoukset kutsutaan koolle

   Raahelaisen "Kokoukset-palstalla" ja hallituksen kokoukset puheenjohtajan teksti-

   viestillä.

* Muita asioita ei ollut.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n kevätkokous

 

Aika                keskiviikko 16.03.2016 klo 18.

Paikka            kylätalo Mäntymäki.

Läsnä             7 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

 

* Käsiteltiin vuoden 2015 kyläseuran sekä liikuntajaoston toimintakertomukset ja hyväksyttiin   ne hallituksen esittämässä muodossa.

* Käsiteltiin kyläseuran tiliketomus vuodelta 2015 ja kuultiin toiminnantarkastajien tilinpäätök-

  sestä antama lausunto.

* Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätös.

* Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2015 tilinpäätöksestä hallitukselle ja muille tilivel-

   velvollisille.

* Kyläseuran sihteerin valinta päätettiin siirtää seuraavaan hallituksen kokoukseen.

* Allekirjoitettiin liikuntajaoston avustushakemus Raahen liikuntalautakunnalle.

* Päätettiin osallistua TUU MUKKAAN-järjestöjen harrastemessuille vain lauantaina 21.5.16, sekä telttapaikalla, että liikunnallisella näytösluontoisella tapahtumalla.

* Osuuspankilta saimme yhden kesätyöllistettävän palkka-avustuksen (320 €). Päätettiin ottaa avustus vastaan ja antaa yhdelle nuorelle kahden viikon kesätyöpaikka kylätalolla.

* Puheenjohtaja luki Pattijoen Kotiseutuyhdistyksen jäsenkirjeen 1/2016.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Jokela-Pattijoki kyläseura ry:n syyskokous

 

Aika:               keskiviikko 18.11.2015 klo 18.

Paikka:           kylätalo Mäntymäki.

Läsnä:            5 kyläseuran jäsentä.

 

Päätöslista:

 

- Päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuiksi seuraavaa: henkilöjäsenmaksu 10 € ja   perhejäsenmaksu 15 € vuosi.

- Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä muodossa.

- Suoritettiin sääntöjen mukainen hallituksen erovuoroisten (1/3) jäsenten vaali: Erovuoroiset Pirjo Härkönen ja Esa Tuomikoski valittiin uudelleen ja uutena valittiin Antti Huhtala (Jouni Eskelisen tilalle).

- Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Rauni Ahola ja Veijo Isokääntä varsinaisina sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Viivi Haukipuro ja Inkeri Tamminen.

- Kokouksien kokouskutsutavoista päätettiin seuraavaa: yleiset kokoukset kutsutaan koolle Raahelaisen ja Raahen Seudun Järjestöt-palstalla ja hallituksen kokoukset puheenjohtajan lähettämillä tekstiviesteillä.

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

 

Jokelan kyläseuran ja Pattijoen maa- ja kotitalousseuran yhteinen yleiskokous, seurojen yhdistymishankkeen tiimoilta

17.2.2011 klo18 alkaen seurantalo Mäntymäellä.

Läsnä kokouksessa oli 7 seurojen jäsentä.

 

Päätöksiä:

* Päätettiin yhdistää seurat. Seuran nimeksi tulee Jokela-Pattijoki kyläseura ry.

  Sääntömuutokset:

  1§ Nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Jokela-Pattijoki kyläseura ry, joka toimii osana maaseutuneuvontajärjestöä. Kotipaikka on Raahen kaupunki ja toimialueena Jokelan ja Pattijoen kylät. Yhdistys liittyy jäseneksi ProAgria Ouluun.

 7§ Hallitus

Yhdistyksenasioita hoitaa ja edustaa yhdistyksen hallitus, johon varsinainen kokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valitahenkilöä, jokatoimikauden alkaessa on täyttänyt 62 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon eri sukupuolta olevien edustus ja jäsenkunnan ikärakenne.

Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

* Yhdistyneen seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Haukipuro.

* Yhdistyneen seuran hallituksen jäseniksi (9) valittiin: Pirjo Härkönen, Esa Tuomikoski, Sanna Tuomikoski, Aarne Myllylä, Jouni Eskelinen, Juha Korpi, Sauli Nissilä, Virpi Riekki ja Arja Tervonen.

* Varapuheenjohtajaksi valittiin Sauli Nissilä, sihteeri/rahastonhoitajaksi Kalevi Huhtala.

* Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Veijo Isokääntä ja Rauni Ahola.

 

Yhdistynyt seura aloittaa toimintansa välittömästi PRH:n yhdistysrekisteriosaston rekisterimuutoksen hyväksymisen jälkeen. Yhdistysrekisteriosaston päätös kestää odotettua pidempään yhdistyslain muuttumisen vuoksi.

(Tarkoittaa käytännössä sitä, että päätös voi tulla vasta kuluvan vuoden loppupuolella.)

Pattijoen maa- ja kotitalousseura suorittaa yhdistyksensä purkautumisen yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.